СЪВЕТИ ЗА ЗДРАВЕ

Какви изменения провокира пълнолунието в качеството на съня ни?

cvetita 1
rss

Освен на астрономията, Луната е предмет на много други науки като геофизиката,  астрологията, хронобиологията, езотериката, но не само. Луната отдавна намира място и в различни общобиологични и медицински науки, а именно това е обект на съдържанието на настоящия материал.


  • Как влияе силата на Луната и нейното циклично развитие върху съня ни?
  • Има ли отражение нарастващата фаза на Луната върху нашето физическо и емоционално здраве?
  • Какви изменения провокира пълнолунието в качеството на съня ни?

Предстои да направим кратък преглед на няколко научни тълкувания по темата:

  • Резултати от тазгодишно проучване сочат, че лунният цикъл наистина влияе в голяма степен върху човешката химия и биология.
  • Причината вероятно е в това, че преди наличието на изкуствена светлина, която днес засилено използваме, лунната светлина е била единственият светлинен източник, стимулиращ нощната активност на човека. [1]  
  • Разбира се, времето и продължителността на съня на човека са се променили значително в човешката еволюция, след промените в социалната организация на обществото. Счита се, че номадските групи са определяли време за съня след здрач, тъй като ловът на дивеч при намалени зрителни способности е опасен. [2] Изграждането на индустриалните общества, където изкуственият светлинен източник е широко разпространен, позволява на хората да приспособят съня си към изискванията на съвременното общество. Според науката при наличието на добре осветена дневна и нощна среда, човекът се е изолирал в огромна степен от естествените цикли на слънцето и луната. Изкуствено осветената среда, която днес ни заобикаля може остро да инхибира (потисне) съня и да увеличи и напрежение в биологичния часовник на тялото ни. Още в мозъка ни протичат множество химични реакции, които контролират времето на съня – Да, но често тези химични процеси са частично или напълно модифицирани (напр. производство на мелатонин). Това може да доведе до забавено настъпване на потребност от сън, намалена продължителност на съня, безпричинно прекъсване на съня и други.
  • Слънцето е най-важният източник на светлина и синхронизатор на циркадните ритми за почти всички живи видове, но това съвсем не важи за Луната. Дали обаче лунните фази могат да модулират нощната активност на човека и съня остава спорен въпрос. Макар че мненията са разностранни, то най-много проучвания се аргументират с влиянието на лунните фази върху функционалността на циркадния ритъм. Циркадният ритъм представлява всеки биологичен процес, който се случва на ендогенно ниво, т.е. процеси отнасящи се до и в рамките на нашата физика, в организма. Циркадният ритъм определя поведението на нашето тяло в цикли, като продължителността на един цикъл е 24 часа. В съответствие на това циркадният ритъм повлиява нашето физическо, психическо, емоционално и поведенческо състояние. [3], [4]   
  • Пълнолунието има изключително силен ефект, според експерти най-силен от всички в цялата лунна фаза. Пълнолунието рефлектира върху поведение и биологичния ни ритъм, но не само. Вероятно пълнолунието провокира промени в кортикалната активност, съответно последната се сихронизира с лунните фази. [5] Поради това, че при Луната достига крайната си фаза при пълнолуние е възможно да се проявят проблеми със съня поради засилената естествена лунна светлина. Макар че за нас лунната светлина е слаба и недостатъчна, то това е и основната причина за използването на изкуствена светлина, тя може да резултира върху нашия сън и жизненост.
  • Интересно твърдение, което произтича от анализирането на резултатите в друго изследване, е това че мъжете се нуждаят от повече време за заспиване, особено при пълнолуние. За разлика от жените, мъжете се нуждаят между 35-40 минути повече, за да заспят, при пълнолуние. Това представлява нужда от 3-4 пъти повече време за заспиването, отколкото през всички други останали фази на луната.
А може би подценяваме силата на Луната и нейната мистична особа. Истината е, че макар лунните фази и човешкия сън да са обект на множество проучвания, и днес, и в миналото – експертите все още се опитват да намерят причина. Причината, която да обясни еднозначно настъпващите изменения в съня и жизнеността ни, които нейните фази провокират.


Здравословният начин на живот е лесна задача, ако се доверим на природата. Може да разгледате нашите продукти и да се възползвате от нашите невероятни предложения в нашия уебсайт: www.cvetitaherbal.com.

сън

Използвани източници:

[1] Casiraghi, Leandro and Spiousas, Ignacio and Dunster, Gideon P. and McGlothlen, Kaitlyn and Fernаndez-Duque, Eduardo and Valeggia, Claudia and de la Iglesia, Horacio O., Moonstruck sleep: Synchronization of human sleep with the moon cycle under field conditions, volume.7, number .5, Science Advances. American Association for the Advancement of Science
https://advances.sciencemag.org/content/7/5/eabe0465.full.pdf
[2] N. C. Rattenborg, H. O. de la Iglesia, B. Kempenaers, J. A. Lesku, P. Meerlo, M. F. Scriba, Sleep research goes wild: New methods and approaches to investigate the ecology, evolution and functions of sleep. Philos. Trans. R. Soc. Lond. Ser. B Biol. Sci. 372, 20160251 (2017).
[3] M. Cordi, S. Ackermann, F. W. Bes, F. Hartmann, B. N. Konrad, L. Genzel, M. Pawlowski, A. Steiger, H. Schulz, B. Rasch, M. Dresler, Lunar cycle effects on sleep and the file drawer problem. Curr. Biol. 24, R549–R550 (2014)
[4] Walker, W.H., Walton, J.C., DeVries, A.C. et al. Circadian rhythm disruption and mental health. Transl Psychiatry 10, 2020, https://doi.org/10.1038/s41398-020-0694-0
[5] M. Smith, I. Croy, K. Persson Waye, Human sleep and cortical reactivity are influenced by lunar phase. Curr. Biol. 24, R551–R552 (2014). https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24937276/

Подобни публикации