СЪВЕТИ ЗА ЗДРАВЕ

Какво е циркаден ритъм и как влияе на съня в различните етапи на развитие на организма?

rythm
rss

Повече за историята на циркадния ритъм

Циркадните ритми са известни на науката от векове. Първото изследване в тази посока се провежда през 1729 година, а негов автор е френският геофизик Жан-Жак Дорту де Меран. [1]
Ученият осъществява прост, но гениален експеримент над растението „Мимоза“. Той проследява и записва биологичните изменения, които настъпват в растението, използвайки светлина, вода и кислород.

Целта на това наблюдение е определяне на измененията, проявяващи се в растението под влиянието на различни външни и вътрешни фактори. Движението на растението, при равни други условия, се случва в такт с цикличността на денонощието (цветовете се отварят при наличието на естествена слънчева светлина). Интересното, което френският учен установява е, че развитието на растението не спира своя цикъл дори ако липсва естествена светлина. Оказва се, че това изследване е революционно за живия свят изобщо. Така възниква хронобиологията – наука за циркадния ритъм и влиянието му върху човешкото здраве, жизненост и благосъстояние. [2]

Какво е циркаден ритъм?
Циркадният ритъм представлява всеки биологичен процес, който се случва на едногенно ниво, т.е. процеси отнасящи се до и в рамките на нашата физика, в организма. Циркадният ритъм определя поведението на нашето тяло в цикли, като продължителността на един цикъл е 24 часа. Циркадният ритъм е основен регулатор, който в голяма степен определя дневния график за почивка и активност затова и често се среща под понятието „биологичен часовник“. [3]

Циркадният ритъм повлиява нашето физическо, психическо, емоционално и поведенческо състояние. [4] От една страна, циркадният ритъм се влияе от множество физиологични, биологични и генетични фактори, от друга страна, той влияе върху редица процеси в нашето тяло.

Как тялото ни се влияе от циркадния ритъм?
Циркадният ритъм е дотолкова обвързан с физиологията ни, че пряко контролира следните системи и процеси:

 • Имунна функция
  Циркадният ритъм „проследява“ на какво ниво са защитно-приспособителните сили на нашия организъм и в съответствие с това определя имунния отговор.
 • Метаболизъм
  Циркадният ритъм взаимодейства с всички биохимични реакции, които протичат в тялото ни. Може да се каже, че циркадният ритъм регулира метаболизма и метаболитната скорост, както и други химически реакции протичащи ежедневно в тялото ни.
 • Сън
  Циркадният ритъм е определящ и по отношение на съня, както и за неговото количество и качество. Циркадният ритъм подсказва на тялото ни кога имаме нужда от сън и кога тази потребност е задоволена.
 • Ендокринна система
  Циркадният ритъм има огромно влияние над ендокринната система и регулация ѝ. Това означава, че участва в производството и секрецията на хормони в тялото, както и върху тяхното взаимодействие в организма.


Циркаден ритъм и различните етапи на развитие на организма

Циркаден ритъм при бебетата
Циркадният ритъм при бебетата се формира бавно и постепенно, тъй като е нужно време за адаптация на организма към околната среда. При бебетата циркадният ритъм се развива до навършване на няколкомесечна възраст. Поради тази причина бебетата имат неправилен модел на съня през първите дни, седмици и месеци след раждането.

Има и други фактори, определящи циркадния ритъм (напр. производството на някои основни хормони като мелатонин и кортизол). Синтезът на мелатонин предполага активиране на мелатониновите рецептори, а при бебетата това се случва в третия до петия месец. Кортизолът също се произвежда по-късно – от 2-ия до 9-ия месец. Това, че циркадният ритъм е несинхронизиран има огромна роля по отношение на съня, храненето, поведението и активността на бебетата. 

Циркаден ритъм при тийнейджърите
Добре известно е, че тийнейджърите, особено в периода между 14 и 18 годишна възраст, претърпяват промени в редица отношения свързани с физиката, биологията и емоционалността. В тази възраст циркадният ритъм е установен и наличен, но пък зле синхронизиран. Причината е в занижаване нивата на хормона мелатонин, което предполага изместване фазата на съня в циркадния цикъл. За разлика от детските години, когато нуждата от сън настъпва в ранните часове между 20:00 – 21:00 часа, в тийнейджърския период усещането за умора е притъпено. Будуването през нощта не изморява тийнейджърите, а както вече споменахме, това се случва в резултат на промени в производството на определени хормони.

Въпреки че тялото възприема индикациите за встъпването в режим на почивка от външна среда (напр. липсата на дневна светлина), вътрешният фактор надделява – нивата на мелатонина не се покачват и не се появява потребност от сън.

Циркаден ритъм при възрастни
В тази възраст се забелязва сравнително по-балансиран и добре работещ циркаден ритъм. Важно е да се отбележи, че липсата на адекватен хранителен режим, физическата и умствена преумора, прекомерната консумация на алкохол, тютюнопушенето ще дисбалансират и перфектно синхронизирания циркаден ритъм. Спазването на здравословни навици и график е основното за поддържане на циркадния ритъм в баланс. И още, както по-горе споменахме, циркадният ритъм се влияе от множество аспекти в нашия живот. Обикновено възрастните заспиват преди полунощ, тъй като нивата на мелатонина се покачват, а отделянето на повече мелатонин сигнализира на тялото, че е време за почивка. Пренебрегването на подобни индикации, разрушава циркадния ритъм, а това може да бъде причина за възникването на дългосрочни проблеми със съня и общото здраве. 

Здравословният начин на живот е лесна задача, ако се доверим на природата. Може да разгледате нашите продукти и да се възползвате от нашите невероятни предложения в нашия уебсайт: https://cvetitaherbal.com

ритъм

Използвани източници:
[1] Mohamed A. El-Esawi, Introductory Chapter: Circadian Rhythms and Their Molecular Mechanisms, Circadian Rhythm, IntechOpen, 2018, chapter 1, 10.5772/intechopen.78756
[2] Lisa Wulund, Akhilesh B. Reddy, A brief history of circadian time: The emergence of redox oscillations as a novel component of biological rhythms, Perspectives in Science, Volume 6, 2015, Pages 27-37, ISSN 2213-0209, https://doi.org/10.1016/j.pisc.2015.08.002.
[3] Reddy S, Reddy V, Sharma S. Physiology, Circadian Rhythm. [Updated 2020 Jul 10]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2020 Jan-. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK519507/
[4] Walker, W.H., Walton, J.C., DeVries, A.C. et al. Circadian rhythm disruption and mental health. Transl Psychiatry 10, 2020, https://doi.org/10.1038/s41398-020-0694-0

Подобни публикации