Връщане и замяна

Условия за връщане или замяна

Закупен от нашия онлайн магазин продукт може да бъде върнат или заменен, в срок от 14 /четиринадесет/ дни от доставката му, като е запазен търговския му вид и е в пълен комплект със здрава кутия. При продукти с гаранция, се спазва процедурата написана в гаранционните условия. За да бъде осъществено връщането/замяната, се обадете на 0988393509 и ние ще ви дадем инструкции за връщането. Транспортните разходи за връщане сe покриват ОТ КУПУВАЧА. Връщане на самия продукт ще се осъществи при спазване на следните условия:

1) Продуктът трябва да е неизползван и неотварян, без каквито и да е външни следи от употреба.

2) Цялостта на продукта не трябва да бъде нарушавана – трябва да бъде изпратен обратно към нас в състоянието, в което е получен.

3) Да не е увредена опаковката му /измачкана, изцапана, скъсана, разкъсана, облепена с тиксо/.

4) Да няма следи от употреба, драскотини, удари по самия продукт.

5) Да няма липсващи аксесоари – ако бъдат изпратени такива към самата поръчка.

Задължително трябва да са описани имена, номер на поръчката и банкова сметка за превод на сума.
Ако посочените по-горе условия не са спазени, си запазваме правото да откажем връщане.

УСЛОВИЯ ЗА ВРЪЩАНЕ/РЕКЛАМАЦИЯ НА ЗАКУПЕНА СТОКА

Срокът за връщане е 14 /четиринадесет/ дни, считано от датата на получаване на стоката. В обратно изпратената пратка освен формуляр за връщане на закупена стока, трябва да бъде приложено и доказателството за закупуването (документ от куриер или разпечатка от сайта на търговеца). Задължително условие е закупените продукти да са в изряден търговски вид, без нарушена опаковка НЕИЗПОЛЗВАНИ и без разпечатване на целофана или скъсана кутия, което се счита за нарушена цялост на опаковката.

Стоката може да бъде върната в офиса на фирмата чрез куриер. Транспортните разходи са за сметка на Клиента и не се възстановяват. Пратки, изпратени с наложен платеж не се приемат. След получаване на върната стока и прегледа й (информация за което ще бъде изпратена по e-mail или телефон), стойността без транспортните разходи се възстановяват на Клиента – по банкова сметка в срок до 14 работни дни. Стока, чието връщане/рекламация не може да бъде приета (напр.: ако е изпратена след посочения срок, ако не е придружена с документ, ако е разопакована и т.н.) ще бъде изпратена обратно на Клиента за негова сметка.

Ако по някаква причина Клиентът е сбъркал и е посочил друг продукт от това, което е искал и до изпращане на поръчката не е установил грешката си, може да се свърже в офиса на фирмата, за да бъде взето решение как ще се процедира. Всеки случай се разглежда индивидуално. Разходите за връщане на продукт и изпращане на новозаявен, са за сметка на Клиента. Ако новата поръчка е по-скъпа, се доплаща разликата. Доставчикът е в правото си да откаже връщането на продукт по свое усмотрение, ако обстоятелствата го налагат.

На рекламация подлежи всяка стока, която не отговаря на заявената от Клиента. Клиентът може да я откаже още с получаването от куриера и да не я приеме от него. При явно несъотвествие на получената стока със заявената, незабавно се свържете с нас на телефон: 0988393509. Несъответствието се проверява по наименованието на продукта в заявката и наименованието на продукта, който е получил Клиента. При установяване на такава грешка, Kлиентът връща продукта за сметка на Доставчика и му се изпраща верния.

На рекламация не подлежи стока, за която Клиентът е бил предварително предупреден за несъответсвие или дефект, както и за стоки, чието несъотвествие се дължи от материали предоставени от клиента. Ако при получаването на стока, тя е с нарушена или разпокъсана опаковка рекламацията, ще бъде уважена само в присъствието на куриера още при самото получаване на стоката. В този случай незабавно се свържете с нас по телефона или направете рекламация на куриера. Рекламацията се удостоверява със запис в товарителницата от получателя, в момента на получаване на пратката.

Рекламации, отнасящи се до механични повреди, възникнали по време на транспорта, ще бъдат разглеждани само въз основа на протокол за рекламация, изготвен в присъствието на куриера. В случай на видима повреда на пратката в момента на нейното предаване, се изготвя (в два еднообразни екземпляра) констативен протокол, в който е описано констатираното състояние на пратката и нейната опаковка. В този случай, Клиентът може да откаже получаването на пратката или да я вземе на своя отговорност. В случай, че Клиент приеме такава пратка и не предяви своите претенции пред куриера с получаването ѝ отговорностите по рекламация се прехвърля към куриера, доставил пратката на Клиента. При такива обстоятелства важат условията за рекламация на пратки на съответната куриерска фирма.

При предявяване на рекламация в срок до 14 работни дни от датата на покупката при спазени всички условия на магазина, както и всички действащи законови разпоредби, Kлиентът може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за замяна на стоката с друга или за отбив от цената. Всички разходи, които клиента е направил за получаването и връщането на закупената стока, комисионни на банки и други разходи, извън сумата по стойността са за сметка на Клиента. Няма право на рекламация лице, което се явява трета страна при получаването на пратката и не е основния платец по нея.

ОБСЛУЖВАНЕ НА ВРЪЩАНЕ/РЕКЛАМАЦИЯ

Отворен и вече използван продукт, не подлежи на връщане или рекламация!

Стандартен формуляр за упражняване право на отказ при online покупки може да свалите от тук: https://www.kzp.bg/standarten-formulyar-za-uprazhnyavane-pravo-na-otkaz-pri-online-pokupki