СЪВЕТИ ЗА ЗДРАВЕ

Пробиотиците – Може ли приемът им да помогне в борбата с излишното тегло?

probi
rss
Пробиотиците са сред най-разпространените хранителни добавки днес. Знаем, че пробиотичният прием се свързва с редица ползи за здравето – от балансиране на чревния микробиом до подобрена имунна защита.

Има изследвания, които посвещават съдържание на пробиотиците като средство, повлияващо телесното тегло, а именно това е обект на настоящия материал.

Преди да преминем към по-интересната част, следва да характеризираме накратко пробиотиците и да представим здравословните ползи, с които най-често се свързват:
Една от дефинициите на термина „пробиотик“ гласи следното: „живи организми, които, добавени с храната, оказват положителен ефект върху организма гостоприемник чрез подобряване на баланса  на неговата интестинална микрофлора“. [1]

Най-общо техния принос за здравето се дължи на това, че те регулират баланса в чревната микрофлора. По този начин, пробиотиците коригират биохимичните реакции в стомашно-чревния тракт; още осигуряват важното алкално-киселинно равновесие в стомаха, повишават естествената имунна защита; действат благоприятно над пикочните и вагинални пътища.

Що се отнася до отслабването, учени установяват, че приемът на пробиотик може да повляе телесното тегло в положителна посока. Причината е в активното действие на пробиотиците върху чревния микробиом, което се по една или друга причина ясно се подразбира.

Човешкият микробиом представлява една селекция на гени. Всички гени, от които е изградена микробиотата или чревната ни микрофлора. Според проучвания, микроорганизмите в тялото ни са около 10 пъти повече от човешките клетките, а това изчисление идва от факта, че всяка човешка клетка „върви“ с десет микроби. Излиза, че микробите са не просто микроорганизми, а жизненоважни елементи за нашето съществуване и общо здраве. [2]

В този смисъл над 1000 вида бактерии, предимно анаеробни, обитават червата и стомаха ни; сред тях Bacteroidetes, Firmicutes, Actinobacteria, Fusobacteria, Verrucomicrobia, Proteobacteria и други. Без наличието на тези бактерии, много от естествените органични процеси биха били немислими. Адекватно количество и качество по отношение на структурата на бактериите, определя хомеостазата на целия ни организъм. [3]

Респективно промяна по отношение на състава, количеството по отношение структурата на бактериите може да се случи под въздействието на множество фактори с различен характер – екзогенни(външни) и ендогенни (вътрешни).  [4]

Какво е мнението на науката?
Първото изследване в посока приобиотици-телесно тегло е проведено още през 2004 година, когато учени установяват наличие на функционална връзка. Връзка, която касае съставът на чревния микробиом като рисков фактор в затлъстяването и неговото развитие. Това научно откритие разгръща нова концепция в борба с наднорменото тегло и затлъстяването.

Резултатите от различни изследвания, направени през последните години, доказват, че съставът на чревния микробиом при хора с наднормено тегло е различен спрямо хора с нормално телесно тегло.  

Може ли приемът на пробиотик да помогне в борбата с излишното тегло?
Въпреки че изследванията в тази посока продължават, някои проучвания показват, че пробиотици могат да насърчат загубата на излишно телесно тегло.

  • Мащабен мета-анализ от 2019 година, проведен с общо 821 участника в 12 контролирани проучвания дава повече информация по този въпрос. Изследователите разпределят участниците в две контролни групи – съответно едната от тях приема пробиотични добавки, а другата – не. Резултатите сочат, че в края на периода на изследването първата контролна група демонстрира, в статистически израз, значително редуциране на телесното тегло, в сравнение с втората. 

Това проучване и сходните на него изследвания, заключават, че ефективността на пробиотиците за редуциране телесното тегло се дължи главно на следните няколко механизма, с които са свързани:

  • Увеличаване количеството на бактерии, произвеждащи късоверижни мастни киселини (SCFA), които увеличават окисляването на мастните киселини и намаляват съхранението на мазнини;
  • Балансиране на липополизахаридите (LPS);
  • Влияние върху апетита и метаболитните процеси
  • Намаляване натрупването на мазнини
  • Подобряване на инсулиновата чувствителност


** Трябва да се отбележи, че изследванията в тази област са недостатъчни, науката все още не е наясно как промените в чревния микробиом, резултират в повишаване на телесното тегло.
В тази връзка е препоръчително, пробиотичен прием да се осъществява след консултация на индивидуалното ви състояние, начин на хранене и начин на живот със специалист, за да вземете информирано решение.

Здравословният начин на живот е лесна задача, ако се доверим на природата. Може да разгледате нашите продукти и да се възползвате от нашите невероятни предложения в нашия уебсайт: www.cvetitaherbal.com.


пробиотици

Използвани източници:

[1] Доц. д-р Еникова, Р., дм, Доц. д-р Стойновска М., дм, Гл. ас. д-р Бирдарова, В., Aс. д-р Димитров, Ц. Хигиена на храненето. Плевен, Първо издание, 2014, ISBN: 978-954-756-156-4, c.117
[2] Protima Amon, Ian Sanderson, Centre for Immunobiology, Blizard Institute, London, UK
What is the microbiome?, Volume 102, Issue 5, http://dx.doi.org/10.1136/archdischild-2016-311643 , 28 February 2017
[3] Wiciński M, Gębalski J, Gołębiewski J, Malinowski B. Probiotics for the Treatment of Overweight and Obesity in Humans-A Review of Clinical Trials. Microorganisms. 2020 Jul 29;8(8):1148. doi: 10.3390/microorganisms8081148. PMID: 32751306; PMCID: PMC7465252.
[3] Carding S.R., Verbeke K., Vipond D.T., Corfe B.M., Owen L. Dysbiosis of the gut microbiota in disease. Microb. Ecol. Health Dis. 2015;26:3854. doi: 10.3402/mehd.v26.26191.
[4] Aoun A, Darwish F, Hamod N. The Influence of the Gut Microbiome on Obesity in Adults and the Role of Probiotics, Prebiotics, and Synbiotics for Weight Loss. Prev Nutr Food Sci. 2020 Jun 30;25(2):113-123. doi: 10.3746/pnf.2020.25.2.113. PMID: 32676461; PMCID: PMC7333005.
[5] Zhi-Bin Wang, Shan-Shan Xin, Li-Na Ding, Wen-Yu Ding, Yan-Li Hou, Chang-Qing Liu, Xian-Dang Zhang, The Potential Role of Probiotics in Controlling Overweight/Obesity and Associated Metabolic Parameters in Adults: A Systematic Review and Meta-Analysis, 10.1155/2019/3862971, 2019
[6] Wang ZB, Xin SS, Ding LN, Ding WY, Hou YL, Liu CQ, Zhang XD. The Potential Role of Probiotics in Controlling Overweight/Obesity and Associated Metabolic Parameters in Adults: A Systematic Review and Meta-Analysis. Evid Based Complement Alternat Med. 2019 Apr 15;2019:3862971. doi: 10.1155/2019/3862971. PMID: 31118956; PMCID: PMC6500612.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31118956/

Подобни публикации