СЪВЕТИ ЗА ЗДРАВЕ

Нови проучвания показват зависимост между кръвната група и риска от заразяване с COVID-19

coronablood abo
rss
  • Има ли връзка между кръвната група и риска от заразяване с COVID-19?
  • Хората от кои кръвни групи могат да се справят по-лесно с коровирусната инфекция?
  • Може ли нашият организъм да си произведе антитела самостоятелно?

Предстои да се опитаме да отговорим на тези и много други въпроси в съответствие с публично достъпните научни изследвания в тази посока.


Повече за кръвните групи
Кръвта
е изградена от плазма и кръвни клетки. Кръвната плазма представлява бледожълта течност, която е богата на вода, органични съединения, разнообразие от молекули, белтъци, глюкоза, ензими и други като обемът й е около 55% от общия на кръвта. Основната роля на кръвната плазма е транспортирането на вещества до клетките и тъканите в тялото.

Кръвногруповите фактори всъщност идват от различие по отношение на макромолекулите, които имат отношение с класа на гликопротеините. Тези макромолекули се локализират по повърхността на червените кръвни клетки (еритроцитите) в нашето тяло. Главната функция, която имат еритроцитите е транспортирането на кислород от източника на неговото производство, т.е. от белите дробове до поредица от тъкани и органи в цялото тяло. Тази комбинация формира антитела в кръвната плазма, които по-късно реагират на разнообразни патогени в микрообкръжението, т.е. изпълняват защитна функция в организма.Именно различието в макромолекулите е причината за възникването на кръвногруповите фактори.

Продължителната работа на много учени през годините достигна до направата на разнообразие от системи кръвни групи, сред които Kidd „Jk“, Duffy „FY“, Lewis „LE“, Kell „KEL“, P „P1“, MNS и други. Сред изброените приложение в клиничната практика имат само две ABO и Rh Rhesus.

Кръвногруповите системи, ABO и Rh Rhesus, са открити в началото на 20 век, между 1901 и1940 година от австрийски медик на име Карл Ландщайнер. През 1901 година при провеждането на различни проучвания, ученият установява, че кръвта на различни хора се съсирва по точно определен начин. Първоначално да приети четири основни фенотипа 0, А, В и АВ.

По-късно през 1940 година Ландщайнер и Винер провеждат нови експерименти с маймуни от вида Macacus Rhesus. По време на изследванията си учените забелязват проява на друг вид кръвни групи. Става ясно, че новите кръвни групи не притежават присъстващ при кръвногруповата система ABO елемент. С това се изяснява, че в случаите, при които еритроцитите притежават Rh антиген са с положителен резус фактор или (Rh+), а когато не притежават такъв са с отрицателен резус фактор (Rh-).

Преди откритиeто на Ландщайнер, лекарите са експериментирали с преливане на кръв между хора и животни. Опитите били неуспешни поради огромното различие в кръвните групи при хората и животните. Именно откритията на Ландщайнер и Винер дават яснота защо при преливане на несъответстваща кръв е възможно формирането на имунна реакция, поради която е била причината за загубата на безброй човешки животи в миналото.

Има ли връзка между кръвната група и риска от заразяване с COVID-19?

Към днешна дата са направени няколко мащабни експерни изследвания над зависимостта между кръвната група и риска от зараза с COVID-19 . Доказва се, че при някои кръвни групи са изградени т.нар. защитни ефекти от коронавирусната инфекция. В следващите редове ще ви представим селекция на няколко от интересни и актуални проучвания по темата.

Проучванията по отношение на връзката между кръвната група и риска от зараза с COVID-19 продължават почти от самото начало на разпространението на COVID-19. Главната цел е да се открие дали кръвната група на индивида има зависимост и каква по отношение на риска от заразяемост и тежестта на инфекцията.  

  • Първият експеримент по отношение на връзката между кръвногруповата система ABO и COVID-19 е осъществен още през март тази година. Учените направиха експеримент, който подсказа наличие на възможност за различно протичане на коронавирусната инфекция при различните кръвни групи. Изследването е проведено в три болници в Ухан, Китай и обхваща 2173 души, които дават положителен резултат на тест за SARS-CoV-2. Целта на изследването е да установи разпределението на заболеваемостта в различните кръвни групи.Резултатите сочат, че при хора с кръвна група А+ рискът от заразяване с COVID-19 е по-голям в сравнение с кръвна група А-. Интересното е, че при кръвна група 0 резултатите са противоположни. При хора с кръвна група 0+ има по-нисък риск от коронавирусна инфекция в сравнение с кръвна група 0-.  
  • Проучване в Дания също потвърждава горепосочената научна работа. Според д-р Торбен Барингтън кръвна група 0+/- е свързана с намален риск от развитие на COVID-19. Данните са обработени въз основа на дела на хората от изследването с кръв тип 0-/+, които са имали положителен резултат за SARS-CoV-2 в сравнение с референтната популация на заразяемостта.
  • Едно от последните по-мащабни изследвания е направено с участието на 225 556 канадци. Участниците има положителен резултата за SARS-CoV-2, според предварителноте тестване. При разглеждането на разултатите става ясно, че рискът от заразяване и опасността от по-тежка форма на COVID-19 е с около 13% по-ниска при хора с кръвна група 0 спрямо тези с A, AB или B. Изследването установява още, че при хора с кръвна група (0-) или кръвни групи с отрицателен резус фактор (Rh-), рискът да се заразяне е по-нисък, отколкото за останалите кръвни групи, т.е. 0+, А+, B+, AB+.
  • Според д-р Джоел Рей от болницата „Сейнт Майкъл“ в Торонто, хората с отрицателен резус фактор (Rh-) в кръвната си група, без значение от кои вид е тя, в немалка степен са защитени, особено ако кръвната им група е 0-. Причината за това е, че има възможност хората от тези кръвни групи успешно да развият антитела, които да разпознаят вируса в микрообкръжението и да проявят общи защитни ефекти.      Здравословният начин на живот е лесна задача, ако се доверим на природата. Може да разгледате нашите продукти и да се възползвате от нашите невероятни предложения в нашия уебсайт: https://cvetitaherbal.com
кръвна

Използвани източници:
* medrxiv.org. „Relationship between the ABO Blood Group and the COVID-19 Susceptibility“, Jiao Zhao, Yan Yang, Hanping Huang, Dong Li, Dongfeng Gu, Xiangfeng Lu, Zheng Zhang, Lei Liu, Ting Liu, Yukun Liu, Yunjiao He, Bin Sun, Meilan Wei, Guangyu Yang, Xinghuan Wang, Li Zhang, Xiaoyang Zhou, Mingzhao Xing, Peng George Wang (2020)

* Annals of Internal Medicine „Association Between ABO and Rh Blood Groups and SARS-CoV-2 Infection or Severe COVID-19 Illness“, Joel G. Ray, MD, MSc, Michael J. Schull, MD, MSc, Marian J. Vermeulen, MSc, Alison L. Park, MSc

* reuters.com, „What you need to know about the coronavirus right now“, Reuters Staff (2020)

* medpagetoday.com, „More Evidence Points to Role of Blood Type in COVID-19 — Two studies find ties to infection susceptibility, severity, but with caveats“, Molly Walker (2020)

** Материалът е базиран единствено на публично достъпна информация. Всички статистически данни представени в материала се основават на публично достъпни източници. За актуални данни и повече информация, можете да проверите на посочените онлайн ресурси.

Подобни публикации