СЪВЕТИ ЗА ЗДРАВЕ

Ново проучване предполага как се формират и съхраняват спомените ни

cvetita 2
rss

Проучването предполага нови възможности за функционирането на мозъка и клетките, както и на мозъчните неврони по отношение формирането на спомени. Проучването,  озаглавено The Mechanical Basis of Memory – the MeshCODE Theory е изключителен напредък в тази област. Автор на проучването е д-р Бен Гулт доцент и специалист по механобиология към Kent’s School of Biosciences.

Човешката памет е една от множеството способности на нашия мозък. Паметта е умението да приемаме, съхраняваме и възпроизвеждаме информация, която сме научили или генерирали чрез преживявания. Този процес е изключително сложен. Макар че науката значително напредна в тази посока, особено през последните няколко години, човешката памет все още е обект на нови и нови проучвания. Едно от последните проучвания на тази тема е разработено от специалист към University of Kent в Англия.


Преди да представим някои интересни факти, които предлага проучването ще разгледаме съвсем накратко как функционира човешката памет.

Паметта е мозъчно умение, което се проявява в три основни етапа:
  • Етап на приемане на определен обем информация
  • Етап по съхранение на тази информация
  • Етап на възпроизвеждане ѝ.


Първи етап: Приемане на определен обем информация

За да използваме информацията, която приемаме от обкръжаващата среда, то тази информация трябва да се генерира правилно в нашия мозък. Това се случва именно на този първи етап и включва приемането на определена информация по разнообразни начини. Основното, което характерно е, че информацията трябва да бъде запечатана или казано с други думи „кодирана“, т.е. преформирана във вид, форма или материя, което позволява запаметяването ѝ. Това става посредством 5-те сетивни системи –зрение, слух, обоняние, вкус, допир. С насочването на вниманието ни към определен обект, т.е. такъв от заобикалящата среда, зрението ни го възприема по най-подходящ и щадящ мозъка начин. Получената информация се предава към мозъка, а мозъкът прави допълнителни връзки или препратки към вече запаметена информация, с което надгражда архива си. Кодирането на информацията може да се осъществи със или без участието на съзнанието ни. Единственото, което със сигурност е необходимо е наличието на фокус.

Втори етап: Съхранение на информацията

Според изследвания в тази посока, съхранението на информацията частично се случва в първия етап или по време на нейното възприемане под определена форма. След това информацията преминава няколко подетапа:

  • Сензорна памет (Sensory memory)
  • Краткосрочна памет (Short-term memory)
  • Дългосрочна памет (Long-Term Memory)


Трети етап: Възпроизвеждане на информация
Информацията, която вече е попаднала в мозъчния ни „склад“ лесно може да бъде възпроизведена (т.е. разказана, представена, изпълнена в действия и други). Добре организираният „архив“ в нашия мозък позволява лесното възпроизвеждане на информацията.


В статия от 25 февруари, публикувана от Frontiers in Molecular Neuroscience, д-р Бен Гулт към Kent’s School of Biosciences, представя новата си теория – the MeshCODE Theory. Теорията разглежда човешкия мозък като органичен „суперкомпютър“. Този „суперкомпютър“ се управлява сложен двоичен код невронни клетки, задвижващи необходимия механичен обем работа. Д-р Бен Гулт описва този процес като огромна мрежа от молекули, които са ангажирани със съхраняването на информацията в мозъка. Тези молекули работят на превключвателен принцип. 

Това спомага за физическото идентифициране на мястото, на което всъщност се случва съхраняването на информацията в човешкия мозък. Предполага се, че спомените се запаметяват под формата на молекули в човешкия мозък. Теорията се основава на откриването на механосензитивния протеин или протеиновата молекула – талин. [1]

„Това изследване показва, че в много отношения мозъкът прилича на ранния механичен компютър на Чарлз Бабидж, които се е използвал за математически изчисления – Analytical Engine.**

В нашия случай цитоскелетът служи за лостове и зъбни колела, които координират изчисленията в клетка в отговор на химическа и електрическа сигнализация. Подобно на тези ранни изчислителни модели, това откритие може да е началото на ново разбиране за мозъчната функция и за лечение на мозъчни заболявания.“, споделя д-р Бен Гулт. [2]


Здравословният начин на живот е лесна задача, ако се доверим на природата. Може да разгледате нашите продукти и да се възползвате от нашите невероятни предложения в нашия уебсайт: www.cvetitaherbal.com.

споменИзползвани източници:

[1] University of Kent. A new theory for how memories are stored in the brain, Neuroscience, medicalxpress.com, 2021 https://medicalxpress.com/news/2021-03-theory-memories-brain.html

[2]Goult, Benjamin T., The Mechanical Basis of Memory – the MeshCODE Theory, Frontiers in Molecular Neuroscience, Volume.14, 2021, https://www.frontiersin.org/article/10.3389/fnmol.2021.592951}, DOI 10.3389/fnmol.2021.592951
** Става въпрос за т.нар. „Analytical Engine“; Машина, представляваща механичен компютър, който е бил използван главно за математически изчисления. Разработен е през далечната 1834 година от британския математик и философ Чарлз Бабидж.

*спомен

Подобни публикации