СЪВЕТИ ЗА ЗДРАВЕ

Емоционалната интелигентност (част 2)

emotional2
rss

Вчера отворихме една изключително интересна тема – Емоционалната интелигентност. Припомняме накратко: Емоциналната интелигентност представлява комплекс от умения и способностти, чрез които разбираме, използваме и управляваме собствените си емоции.
В случай, че сте пропуснали част първа, то можете да я разгледате тук.


Предстои да представим основните емоции и да детайлизираме основните умения в емоционалната интелигетност.

В нас ежедневно се проявяват множество емоции, които влияят върху начина, по който живеем и предопределят взаимодействието ни с околните. Изборите, които правим, действията, които предприемаме, възприятията и отношенията, които имаме… Всички те в по-малка или по-голяма степен са повлияни от емоциите, които изпитваме към определен момент. Противоречиви са мненията на психолозите и експертите – относно това как е най-правилно да бъдат класифицирани емоциите. Едно е сигурно фундамент в този посока е работата на световно признатият психолог и експерт в областта на емоционалната интелигентност Д-р Пол Екман.


Кои са основните емоции според Д-р Пол Екман?
През 70-те години Д-р Пол Екман идентифицира шест основни групи емоции. Според него тези емоции са универсални и вродени във всяко човешко същество без значение от етническата му принадлежност, културните различия или възпитание в семейната среда. Тези универсални емоции не се придобиват в жизнения път, а са „инсталирани“ във всяко човешко същество, за да може да комуникира с останалите.
Универсалните групи емоциите, които Д-р Пол Екман разграничава са:

  • Щастие
  • Тъга
  • Отвращение
  • Страх
  • Изненада
  • Гняв

Всяка една от изброените по-горе групи емоции е съвкупност от множество емоции, които се причисляват към всяка. Например към групата „страх“ спадат емоциите притеснение, недоверчивост, паника, предпазливост и т.н.

Всяка една емоция има начини на изразяване и съответстващо на тях послание, което трябва да достигне до този, с когото се комуникира. Ако отново разгледаме емоцията „страх“, то начините на изразяването й са комплекс от физиологични процеси в тялото (забързване на сърдечния ритъм, учестено дишане, шум в ушите, понижен тон на гласа и т.н.) и съответно мимически (ококорени очи, отдръпване на брадичката назад и други). Посланието, което се предава с тази емоция представлява наличие на непосредствена заплаха, необходимост от реакция, безпомощност.
 
„Колело на емоциите“
Малко по-късно психологът Робърт Плучик предлага доработен модел с осем универсални емоции. Плучик свързва емоциите с цветовете, т.е. както при цветовете има три основни цвята, от които се получават безброй комбинации и нюанси, така и при емоциите – от основните произлизат множество вариации. Моделът се казва „Колело на емоциите“ и представлява цветно колело маркиращо възможните комбинации, които могат да се направят вследствие на 8-те основни емоции, според Плучик. 


Елементи на емоционалната интелигентност
По-късно в резултат на множеството проучвания през годините, Даниъл Голман селектира няколко елемента на емоционалната интелигентност, всеки от които съдържа придружаващи компоненти. В таблица по-долу са представени основните елементи и социалната интелигентност, които според Голман се обособяват в две групи „лични“ и „социални“ умения и компетенции.

tab

1. Емоционално самосъзнание
Тази първи елемент от емоционалната интелигентност се съотнася към личните умения и компетенции. Под „емоционално самосъзнание“ разбираме познаване в дълбочина на собствените ни емоции или казано по друг начин степента на самоосъзнатост, която се достигнали. Към този елемент се причисляват редица способности по разбиране и контролиране на собствената емоция. Към този елемент влизат и уменията по увереност в себе си и собствените ни качества и тяхното приемане и осмисляне.

На пръв поглед звучи лесно, но това не е съвсем така, тъй като често имаме склонността да излъжем себе си поради някаква причина – т.е. да смятаме, че сме уравновесени личности, а емоциите ни да подсказват лесна фрустрация. При хората с по-висока емоционална интелигентност са налични реална себеоценка, изразяване на истинската емоция и нейното осъзнаване и признаване пред себе си. Този елемент е изключително важен и няма да е погрешно ако го наречем основополагащ, тъй като от неговото наличие зависи усещането за хармония и баланс в себе си. 
 

2. Емоционален самоконтрол
Към емоционалния самоконтрол се причислява един много важен елемент, а именно „контрол над импулса“. Или с други думи умението да реагираме по възможно най-подходящия и адекватен начин в една ситуация. Друг важен компонент е „отлагане на възнаграждението“. Последният се свързва със способността за проявяване на търпение към самите нас, а съответно и към околните. Много важен компонент отразяващ в каква степен сме усвоили умението по „контрол на импулса“, тъй като ако сме склонни да проявяваме разумна търпимост или доза компромис в дадена ситуация, то това предопределя и адекватната ни реакция.


3. Умения за самостоятелно мотивиране
Този елемент също е опорна точка в групата лични умения и компетенции. Става дума за това в каква степен и колко успешно се справяме с мотивацията на собствените си емоции и как ги маневрираме. Този елемент се съотнася към това на какво ниво в нашия фокус и каква е мотивацията ни за работни, творчески и лични цели. А още как и в каква степен неизпълнимостта на тези цели би ни се отразила. Хората с висока степен на емоционална интелигентност обикновено са по-мотивирани и готови да отложат незабавните резултати в бъдеще, което пък е компонент от „емоционалния самоконтрол“.  


4. Емпатия
Към епатията спадат елементи, които се отнасят до втората група – социалните умения и компетенции. Емпатията представлява способността да се идентифицираме и да разберем желанията, нуждите и гледните точки на хората около нас. Способността да разбираме фините сигнали, които ни се подават от отсрещния човек. Хората с по-висока емоционална интелигентност проявяват емпатия и се справят много добре в разпознаването на чувствата на другите, дори когато същите чувства може да не са очевидни или да не бъдат споделени.

5. Социални умения 
Към социалните умения се причисляват още няколко важни елемента. Сред компетенциите в тази област е „ефикасно междуличностно общуване“, „възможност за изграждане на партньорства“ и „възможност за влизане и работа в екип“, под което се има предвид начина на социална комуникация с останалите или нейната липса. Социалните умения са фундаментални що се отнася до управлението на емоциите на околните. Или начинът, по които нашите лични емоции възприемат, разчитат и „комуникират“ с емоциите на останалите в работна среда. Обикновено хората с висока емоционална интелигентност разполагат със силни социални умения, които ги улесняват в общуването и сработване с другите. Респективно – хората с по-ниска емоционална интелигентност трудно могат да хомогенизират усилията или работата си с околните и са по-скоро индивидуалисти, а не екипни личности.


Здравословният начин на живот е лесна задача, ако се доверим на природата. Може да разгледате нашите продукти и да се възползвате от нашите невероятни предложения в нашия уебсайт: https://cvetitaherbal.com


емоционална

Използвани източници: 

* „Емоционалната интелигентност“, Голман. Д, (1995)
* HelpGuide „Improving Emotional Intelligence (EQ)“, Jeanne Segal, Ph.D., Melinda Smith, M.A., Lawrence Robinson, and Jennifer Shubin, (2019)
* NCBI „Emotional Intelligence as a Predictor of Academic and/or Professional Success“, (2006)
* positivepsychology, Karimova.H, The Emotion Wheel: What It Is and How to Use It, (2020)

Подобни публикации