СЪВЕТИ ЗА ЗДРАВЕ

Проучване установява връзка между чревния микробиом и невродегенеративните заболявания

cvetita 1 1
rss

Наличието на връзка между стомашно-чревния тракт и централната нервна система е добре известна, малко се знае обаче за способността на чревния микробиом да влияе върху сетивността, движенията, мисленето, паметта и социалното поведение. Чревният микробиом въздейства върху множество процеси, а настъпващите изменения в неговия състав могат да моделират както функциите на стомашно-чревния тракт, като независимо работеща система, така и на всички други свързани системи.


Науката тълкува взаимосвързаните отношение между чревната система и мозъка като специфична ос, наречена GBA (Gut Brain Axis; т.нар. чревно-мозъчна ос). GBA е в основата на двупосочна неврохуморална комуникационна система, в която са интегрирани както мозъчни, така и стомашно-чревни функции. Тази ос изпълнява фундаментална роля в поддържането на хомеостазата на тялото. Функционалността ѝ предполага наличието на химичен и физически баланс при работата на тези две системи–нервна и стомашно-чревна система–поотделно и заедно. От една страна, GBA е механизъм участващ в патофизиологията на множество нарушения и заболявания на стомашно-чревния тракт, от друга страна, GBA може да бъде обяснение за възникването на голяма част от невродегенеративните заболявания. [1]

GBA е именно комуникационната връзка в тази двупосочна неврохуморална комуникационна система. Тази връзка може да се обясни като мрежа от сензорни и двигателни неврони, вградени в стената на стомашно-чревната система. Това изгражда едновременно пряка и косвена връзка между стомашно-чревните функции и емоционалните центрове в мозъка

Взаимодействието на GBA се проявява между ендокринната система (хипоталамо-хипофизарно-надбъбречната ос), имунната система (цитокини и хемокини), централната и автономната нервна система. [2]; [3]

Как възниква чревно-мозъчната връзка?
Формирането на чревно-мозъчната връзка започва още по време на развитието на плода в майката. По време на бременността храносмилателният тракт на плода е стерилен, т.е. липсват бактерии. При раждането новороденото е изложено на вагиналната микробиота на майката, което повлиява микробното му формиране и развитие. Изследванията в тази посока показват, че чревният микробиом е от основно значение за изграждането и развитието на централната нервна система и ентералната нервна система. Интересното е, че именно по този начин новороденото наследява немалка част от механизмите на тези две отделни системи от майчиния организъм. От една страна, това касае множество сетивни, двигателни и висши функции, като социалното поведение, начинът на преработването на информацията, мисленето, а от друга страна, това повлиява ендокринната и имунната функция, двигателните функции, кръвния поток, и т.н.

Малко след раждането в храносмилателния тракт започва колонизирането на микроорганизми. Това е напълно разбираемо поради различни причини, като промяна в заобикалящата среда, прием на храна, вода и т.н. Някои от първите бактерии, които се формират в стомашно-чревния тракт на всяко новородено са бифидобактериите (до часове) и ентеробактериите (до дни).



Какви са научните доказателства за наличието на връзка между чревния микробиом и невродегенеративните заболявания?
Голяма част от изследванията на чревно-мозъчната връзка се концентрират над изучаването на ефектите от приема на антибиотици и пробиотици за определяне влиянието на чревния микробиом върху мозъчната дейност. Много от тези проучвания предполагат, че чревният микробиом подпомага производството на невротрансмитери и ензими, с което участва в състоянието и функционалността на нервната система. Начините, по които чревния микробиом взаимодейства с GBA са чрез:

  • блуждаещия нерв;
  • имунната система;
  • невроендокринната сигнализация;
  • метаболизма на триптофан;
  • производството на микробни метаболити.


Невродегенеративните заболявания, като болестта на Алцхаймер, Паркинсон и Амиотрофична латерална склероза (ALS), засягат милиони възрастни във всички точки на света. Макар тези заболявания да са широко разпространени, учените все още не знаят какъв е първоизточникът им, което представлява значителна пречка за разработването на превенция и резултатно лечение.

Невродегенеративните заболявания  представляват състояния, които увреждат невроните в човешкия мозък. Този вид заболявания се характеризират с хроничност и прогресивност, което се дължи за невъзможност от самообновяване на невроните в мозъка. Общото между многото заболявания, попадащи в тази патологична група е, че при всички тях се наблюдава загуба на определено количество нервни клетки, протичаща сходна симптоматика, както и използването на сходни терапевтични методи за лечение.

Последни изследвания в тази посока показват, че при хора с тези състояния се наблюдават промени в бактериалния състав на чревния микробиом.

Въпреки това, като се има предвид голямото разнообразие от микроби, намиращи се в човешкото тяло и най-вече в стомаха, идентифицирането на бактериите, които могат да бъдат свързани с невродегенеративни заболявания е трудна задача.

Едно от изследванията, публикувано в PLOS Pathogens, установява за първи път връзка между специфични видове бактерии (Caenorhabditis elegans) и проява на симптоми на невродегенеративни заболявания. [4]

„Разглеждането на микробиома е сравнително нов подход за изследване на причините за проява на невродегенеративни заболявания. В това проучване успяхме да покажем, че специфични видове бактерии играят роля в развитието на тези състояния“, споделя ас. д-р Даниел Чиз. [5]

„Ние установихме, че при взаимодействието си, някои бактерии произвеждат съединения, които създават благоприятна среда за „лошите“ чревни бактерии. Това създава състояние на дисбиоза. Последните проучвания показаха, че пациентите с Паркинсон и Алцхаймер имат дефицит на някои „добри“ бактерии в чревния микробиом, така че нашите открития могат да помогнат да се обясни наличието на тази връзка, както и да се даде отговор на някои важни въпроси“, споделя още той.

Според изследването, ако усвояването на протеини в тялото е нарушено, започва отделянето на токсични продукти–протеинови агрегати или т.нар. амилоидни плаки, което пречи на функционирането на клетките и води до невродегенеративни нарушения.

Амилоидните плаки се свързват с множество увреждания в дендритите (разклоненията на нервните клетки), както и с невронна загуба в неокортекса и енториналния кортекс.


Ние от екипа на Cvetita Herbal ви съветваме да опитате Probi Max.

Probi Max e висококачествен пробиотик, който дължи мощното си действие на шесте по-горе изброени бактерии – приятели на човешкия организъм – Lactobacillus acidophilus, Streptococcus thermophiles, Lactobacillus bulgaricus, Bifidobacterium spp, Lactobacillus lactis, Lactobacillus casei. Probi Max е продукт, който съчетава многокомпонентното им действие. Именно това, превръща Probi Max в изключително ефективно средство, което ще подпомогне правилното функциониране на имунната, стомашно-чревната, отделителната и пикочо-половата система.

Здравословният начин на живот е лесна задача, ако се доверим на природата. Може да разгледате нашите продукти и да се възползвате от нашите невероятни предложения в нашия уебсайт: www.cvetitaherbal.com.

чревния

Използвани източници:

[1] Stephen M. Collins, Premsyl Bercik, The Relationship Between Intestinal Microbiota and the Central Nervous System in Normal Gastrointestinal Function and Disease, Gastroenterology, Volume 136, Issue 6, https://doi.org/10.1053/j.gastro.2009.01.075., 2009
[2]  Rege, S., Graham, J., Psyche Scene hub The Simplified Guide to the Gut-Brain Axis – How the Gut and The Brain Talk to Each Other, 2017
[3] Martin CR, Osadchiy V, Kalani A, Mayer EA. The Brain-Gut-Microbiome Axis. Cell Mol Gastroenterol Hepatol. 2018 Apr 12;6(2):133-148. doi: 10.1016/j.jcmgh.2018.04.003. PMID: 30023410; PMCID: PMC6047317.
[4] Alyssa C. Walker, Rohan Bhargava, Alfonso S. Vaziriyan-Sani, Christine Pourciau, Emily T. Donahue, Autumn S. Dove, Michael J. Gebhardt, Garrett L. Ellward, Tony Romeo, Daniel M. Czyż. Colonization of the Caenorhabditis elegans gut with human enteric bacterial pathogens leads to proteostasis disruption that is rescued by butyrate. PLOS Pathogens, 2021; 17 (5): e1009510 DOI: 10.1371/journal.ppat.1009510
[5] University of Florida, New evidence links gut bacteria and neurodegenerative conditions, May 6, 2021, medicalxpress.com

Подобни публикации