Обмяна на енергията (част 3): Как се осъществява изразходването на енергия в тялото?

Изразходването на енергия е процес на използване на вече генерираната химична енергия в тялото. Изразходваното количество енергия се обособява в три основни направления,

Виж повече

Какво влияние оказва намалената физическа активност над обмяната на веществата?

Най-общо казано, обмяната на веществата представлява съвкупност от всички биохимични реакции, които протичат в нашия организъм, за да работи той правилно.

Виж повече